Мај месец математике

Школске радионице

Научни клуб ЦПН-а

Ученици основних и средњих школа учествоваће у организованим школским радионицама. Стручни предавачи ће радити са децом на примени математике у кеативним задацима.
Школске радионице у којима ученици могу учествовати су:

Математика са шибицама, 14. мај,
од 10 дo 11.30 часова, и од 12 дo 13.30 часова

Хиперболички параболоид, 21. и 28. мај,
oд 10 дo 11.30 часова и од 12 до 13.30 часова

Свет кредита, 23. и 30. мај,
oд 10 дo 11.30 часова и од 12 дo 13.30 часова

Икосоедарске планете, 27. мај,
oд 10 до 11.30 часова и од 12 дo 13.30 часова

Истражите више о свакој радионици