Мај месец математике

Мацокијо

Како је геометрија поново откривена у Ренесанси?

Нацрт: Леонардо да Винчи
Дизајн: Недељко Аџић

У периоду од тринаестог до петнаестог века у Европи, а пре свега у Тоскани била је популарна капа прстенастог облика – Мацокијо (Маззоццхио). Велики број уметника на својим сликама приказује ову капу сложене геометрије, чиме доказују и своје могућности у третману перспективе. Током Ренесансе уметност за своје потребе почиње да користи математику и пре свега као важан инструмент – геометрију.
Најпознатији модел мацокија је дело Леонарда да Винчија, који је користио Недељку Аџићу у изради свог тродимензионалног модела.