ПРОЦЕНЕ

ПРОЦЕНЕ

Заједно са предавачем, ученици се завирити у део процеса који археолози обављају приликом анализе материјала који пронађу и научиће методе којима се одређују правилне процене.

МАТЕМАТИКА И АРХЕОЛОГИЈА
ПРОЦЕНЕ

Узраст: I-IV разред средње школе
Број учесника: до 30

Заједно са предавачем, ученици се завирити у део процеса који археолози обављају приликом анализе материјала који пронађу и научиће методе којима се одређују правилне процене. Различитим групним и самосталним активностима стећиће знања која су им корисна и у свакодневном животу.