ПЕПЕЉУГА И СВЕТ ГЕОМЕТРИЈЕ

ПЕПЕЉУГА И СВЕТ ГЕОМЕТРИЈЕ

Ученици ће кроз радионицу научити да користе динамички софтвет “Cinderella”, и да помоћу њега нацртају неке основне геометријске фигуре, али и да користе и направе различите једноставне анимације.

МАТЕМАТИКА – ГЕОМЕТРИЈА
ПЕПЕЉУГА И СВЕТ ГЕОМЕТРИЈЕ

узраст: V-VIII разред основне школе
Број учесника: до 30

Ученици ће кроз радионицу научити да користе динамички софтвет “Cinderella”, и да помоћу њега нацртају неке основне геометријске фигуре, али и да користе и направе различите једноставне анимације. Током цртања и анимација геометријских фигура биће им представњени различити геометријски облици и њихове особине.