Мај месец математике

PATTERNS AND PREDICTIONS

Интрактивно предавање почиње занимљивим предвидљивим обрасцима који изгледају као да успешно предвиђају будућност, али затим се показује како се не може сваком обрасцу веровати.

МАТЕМАТИКА
PATTERNS AND PREDICTIONS

Узраст: V-VIII разред основне школе, потребно је знање енглеског језика
Број учесника: до 30

Интрактивно предавање почиње занимљивим предвидљивим обрасцима који изгледају као да успешно предвиђају будућност, али затим се показује како се не може сваком обрасцу веровати. Пролазићемо кроз раличите бројевне обрасце и низове и проверити да ли се заиста настављају како смо предвидели. Сличне методе ћемо користити на различитим проблемима а затим посматрати обрасце Морзеове азбуке и Фибоначијевог низа, и причу уоквирити обрасцима и обуком жонглирања.