Мај месец математике

MATHEMAGIC WITH A DECK OF CARDS

Можете научити много математике и доста се забавити са најједноставнијим шпилом карата.

МАТЕМАТИКА И МАГИЈА
MATHEMAGIC WITH A DECK OF CARDS

Узраст: I-IV разреда средње школе, потребно је знање енглеског језика
Број учесника: до 30

Можете научити много математике и доста се забавити са најједноставнијим шпилом карата. Показаћемо и научити неколоико забавних карташких трикова који раде сами, без потребе за вештим рукама, и све то на основу основних математичких принципа. Све ово нам омогућавају теме из алгебре, комбинаторике и верованоће.