Мај месец математике

Колика је шанса да мајмун за писаћом машином откуца Шекспирово дело?

Замислите да се у довољно велику просторију донесе бесконачно много писаћих машина и поред њих постави бесконачно много мајмуна који би седели и куцали.

Али, мајмуни не знају слова, па ће их насумично ударати. Међутим, према теореми бесконачног мајмуна вероватноћа да један од наших мајмуна откуца једно цело Шекспирово дело је 100 одсто. Зашто?

Свака реч, реченица, текст представљају одређени низ карактера. Ако би мајмун случајно куцао по машини, постојала би јако мала шанса да се комбиновањем откуцаних карактера добије реченица из неког Шекспировог дела. Ако бисмо време куцања мајмуну продужавали, шанса да он откуца још неку реченицу би се повећавала, тиме би продужавање радног времена мајмуна до у бесконачност довело до тога да он на крају откуца комплетно Шекспирово дело.