Мај месец математике

Која је шанса да извучете слово А из корпе у којој су слова М А Т Е М А Т И К А?

Реч МАТЕМАТИКА има 10 слова и нека од њих се понављају.

Шанса да из корпе управо извучете слово А износи 30 одсто.  Овај број добија се тако што из корпе у којој се налазе слова М, А, Т, Е, М, А, Т, И, К, А, укупно 10 њих, насумично извлачите једно слово. Пошто у корпи има два слова М, три слова А, два слова Т, једно слово Е, једно слово И и једно слово К, шанса да ћете извући слово А је једнака .

Шанса да, на пример, изаберете слово Т је , односно 20 одсто.

Колика је шанса да извучете слово К из корпе?