КАКО НАЈБОЉЕ ОРГАНИЗОВАТИ КУЋНИ БУЏЕТ?

КАКО НАЈБОЉЕ ОРГАНИЗОВАТИ КУЋНИ БУЏЕТ?

Ученицима ће бити представљени концепти финансијске математике. Научиће нешто о каматама и осталим кључним појмовима везаним за кредите, обрачуне и вођење финансија.

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
КАКО НАЈБОЉЕ ОРГАНИЗОВАТИ КУЋНИ БУЏЕТ?

Узраст: VII-VIII разред основне школе и I-IV разред средње школе
Број учесника: до 30

Ученицима ће бити представљени концепти финансијске математике. Научиће нешто о каматама и осталим кључним појмовима везаним за кредите, обрачуне и вођење финансија. Кроз групне активности формираће план како организовати кућни буджет, при различитим условима и животним околностима. Знања која буду стекли биће им од користи у свакодневном животу.