Мај месец математике

КАКО ЈЕ МАТЕМАТИКА ”КРИВА” ЗА БОЈУ ВАШИХ ОЧИЈУ?

Кроз радионицу ће најпре бити представљени концепт вероватноће и кратак увод у генетику и формирање полних ћелија процесом редукционе деобе – мејозе, на начин прилагођен узрасту полазника.

МАТЕМАТИКА И ГЕНЕТИКА
КАКО ЈЕ МАТЕМАТИКА ”КРИВА” ЗА БОЈУ ВАШИХ ОЧИЈУ?

Узраст: V-VIII разред основне школе
Број учесника: до 30

Кроз радионицу ће најпре бити представљени концепт вероватноће и кратак увод у генетику и формирање полних ћелија процесом редукционе деобе – мејозе, на начин прилагођен узрасту полазника. Ученици ће имати прилику да науче како можемо закључивати о вероватноћи наслеђивања одређених особина и болести на принципима менделовске генетике. Свако ће моћи да на основу „генетичке лутрије“ састави свог миша или бебу са одговарајућим фенотипом, а на основу фенотипа родитеља. Решаваћемо неколико једноставних задатака на тему вероватноће наслеђивања.