Мај месец математике

Галтонова даска

Прву галтонову даску направио је енглескои статистичар и антрополог Францис Галтон (1822-1911) са циљем да прикаже значај примене статистичког метода.

Прву галтонову даску направио је енглескои статистичар и антрополог Францис Галтон (1822-1911) са циљем да прикаже значај примене статистичког метода. Куглице које падају ударају у препреке и при сваком судару имају могућност да се одбију лево или десно. Вероватноћа да се деси један или други случај је једнака, што значи да је исход потпуно неодређен. Куглице свој пут завршавају у одељцима на дну табле и на први поглед је делује да ће се равномерно распоредити. Ипак, управо због случајности процеса, куглице се увек распоређују по истој расподели коју математичари називају природна, или Гаусова расподела.

Махните руком преко сензора на излогу и пустите куглице низ галтонову даску.