Мај месец математике

Ако ваши родитељи имају двоје деце и имате брата, која је шанса да сте и Ви дечак?

Замислите да знамо да ваши родитељи имају двоје деце и да знамо да имате брата, али не знамо да ли сте ви дечак или девојчица.

Можда бисте рекли да су за обе могућности шансе по једнаке, јер ниједан од полова није у предности при рађању, односно шанса да родитељи добију сина једнака је шанси да добију ћерку. Међутим, вероватноћа се мења када знамо да родитељи имају двоје деце. Тада постоје четири могуће комбинације: две ћерке, два сина, старији син и млађа ћерка и старија ћерка и млађи син. Пошто знамо да имате брата, искључићемо могућност да Ваши родитељи имају две ћерке. Остају нам три могућности за које постоје подједнаке шансе: да сте и ви син, да сте ћерка која има млађег брата или ћерка која има старијег брата. Дакле, вероватноћа да сте и ви син је 1:3, а не 1:2.