Мај месец математике

Да ли си срећне руке?

Када баците једну коцкицу, шанса да добијете било који број, на пример број 1, од шест могућих исхода (1,2,3,4,5,6) je 1/6. Ако баците две коцкице истовремено број два у збиру ће те добити само у једном случају- ако на једној коцкици падне један и на другој такође један. Шанса да добијете овај збир је (1/6)*(1/6)=1/36. Број 7 се за разлику од 2 , са две коцкице може добити на шест начина – ако на коцкицама падну комбинације 1 и 6, 6 и 1, 2 и 5, 5 и 2, 3 и 4 , 4 и 3. Вероватноћа за сваки од ових исхода је 1/36, а укупна вероватноћа за све исходе је збир (1/36)+(1/36)+(1/36)+(1/36)+(1/36)+(1/36)=1/6.

Испред вас се налази једанаест туба, означених бројевима од 2 до 12. Свака од њих представља збир две коцкице. Узмите две коцкице и баците их, затим обе коцкице убаците у тубу која представља збир који сте добили. Погледајте како се број коцкица у тубама распоређује у облику нормалне расподеле.

Са којом комбинацијом двају коцкица добијамо бројеве од 2 до 12?

ДВОЈКУ 1 и 1
ТРОЈКУ 1 и 2, 2 и 1
ЧЕТВОРКУ 1 и 3 , 3 и 1, 2 и 2
ПЕТИЦУ 1 и 4, 4 и 1 , 2 и 3 , 3 и 2,
ШЕСТ 1 и 5, 5 и 1, 2 и 4, 4 и 2, 3 и 3
СЕДАМ 1 и 6 , 6 и 1, 3 и 4, 4 и 3, 2 и 5, 5 и 2
ОСАМ 2 и 6, 6 и 2, 4 и 4, 3 и 5, 5 и 3
ДЕВЕТ 3 и 6, 6 и 3, 5 и 4, 4 и 5
ДЕСЕТ 5 и 5, 6 и 4, 4 и 6
ЈЕДАНАЕСТ 5 и 6, 6 и5
ДВАНАЕСТ 6 и 6