Мај месец математике

Чији је последњи колачић?

Помозите Јовани и Ивану да сазнају да ли су равноправно одлучили ко је добио последњи колачић.

Јована и Иван се препиру око тога ко ће појести последњи колачић из чиније. Њихов тата је одлучио да смисли игрицу како би прекинуо расправу. Прво Јована баца новчић два пута за редом, док Иван бира главу
или писмо. Ако погоди исход оба пута, Иван добија колачић. Ако не погоди, Јована бира број од један до шест и баца коцкицу. Ако Јована погоди број, добија последњи колачић, у супротном Иван бира два броја од један до пет и заврти точак на коме су они исписани. Ако се точак заустави на неком од два које је изабрао, Иван је победник, иначе колачић осваја Јована.

КО ОД ЊИХ ДВОЈЕ ИМА ВЕЋУ ШАНСУ ДА ОСВОЈИ КОЛАЧИЋ? КОЛИКА ЈЕ ВЕРОВАТНОЋА ДА СЕ КОЛАЧ ОСВОЈИ?

 


Имајте на уму:

Јованин и Иванов тата је веома паметан и добро барата вероватноћом.

Решење:

50:50

Објашњење:

Јована добија колач ако:

Иван промаши оба новчића и Јована погоди број на коцкици
ИЛИ
Иван промаши оба новчића и Јована промаши број на коцкици и Иван промаши број на точку среће.
Математички:

Иван добија колац ако:

Иван пoгoди oба нoвчића

ИЛИ

Иван прoмаши oба нoвчића и Јoвана прoмаши брoј на кoцкици и Иван пoгoди

брoј на тoчку среће.

Математички: