Мај месец математике

Наталија Будински

На основу наставничког искуства, Наталија Будински је написала више радова из области методике наставе математике. У раду у Основној школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру настоји да ученицима представи примене математике у свакодневном животу и подстакне их на практичан рад. Повезује математику са другим школским предметима, па је са својим ученицима, између осталог, радила на примерима из финансијске математике, биологије и сеизмологије.

Трагајући за везом између математике и проблема инжењерства материјала, остварила је сарадњу са Технолошким факултетом у Новом Саду и Шумарским факултетом у Београду. Осим учења математике кроз реалне ситуације, примењује такозвану оригами технику у настави. На тај начин ученицима омогућава визуелизацију садржаја из геометрије и подстиче их на примену знања и групни рад. Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на Департману за математику и информатику, а на истом факултету је 2009. године стекла звање магистра методике наставе математике. Од 2002. године је запослена у школи „Петро Кузмјак”, основној и средњој школи са домом ученика у Руском Крстуру.