Мај месец математике

Мирјана Кокерић

Као члан Мреже подршке инклузивног образовања, Мирјана Кокерић се посветила прилагођавању наставе деци која су ометена у развоју. Кроз сарадњу са колегама на еТwinning порталу, Мирјана је покренула пројекте Creative Math Class, Math depth as depth of the Adriatic and Ionian sea, Creative eduacation by thе sea – пројекат за инклузивно образовање и „Припрема за завршни испит“.

Поред звања дипломираног математичара и наставника у ОШ „Бранко Радичевић“ у Смедереву, Мирјана Кокерић је и Национално акредитовани „коуч“ код Удружења за психотерапију. Мирјана повезује своја интересовања у програму који назива „Математички тренинг“, са циљем да помогне ученицима да развију вештине које су им потребне, као и да се реше предрасуда и отпора према математици. „Док остали рачунају Питагорину теорему, и дете са посебним потребама ради исто, само користи пребројавање квадратића, јер то може. Користим јаке стране ученика“, каже Мирјана. Мирјана у свом програму математичког тренинга, поред развоја способности, приближавања градива кроз примере, упознавања са историјом математике и примене математичких знања, наглашава подршку у учењу коју наставник треба да пружи сваком ученику.