Мај месец математике

Мирјана Јовановић

Поред редовне, Мирјана Јовановић у својој гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду организује и додатну наставу из математике, као припрему за такмичења на којима су њени ученици досад постизали бројне успехе.

Од 2010. године у њеном наставничком раду значајно место је заузела и математичка секција на којој ученици стичу знања о раду у математичком програмском пакету GeoGebra, пишу на популаран начин о математичким темама и припремају се за такмичење MathFactor. Рођена је 1966. године у Вуковару. Завршила је Природно-математички факултет 1990. године. Наредне године почиње да ради у Гимназији „Исидора Секулић“, у којој ради и данас. У свом раду охрабрује ученике да на нестандардне начине размишљају о математици и о темама које излазе из наставног програма, повезујући математику са свакодневним животом, науком и уметношћу. На овај начин ученици не само да проширују своја знања, већ и побољшавају комуникацију и тимски рад, а многи од њихових радова су учествовали на међународним такмичењима. Представљање теорема у веома кратком временском року тако да их разуме лаик и креативно прављење математичких представа само су неки од начина на које ова наставница своје ученике упознаје са математиком.