Мај месец математике

Јасна Марковић

Користећи портал eTwinning, Јасна Марковић је повезала своје гимназијалце прваке са њиховим вршњацима из Европе на два пројекта – један о утицају друштвених мрежа на живот, и други чији је циљ поређење школског живота у различитим државама.

Са својим ђацима организовала је концерт који је финансирао уређење њихове учионице. О овим, и многим другим искуствима из наставе, причала је на многобројним конференцијама у земљи и региону. Након што је 1997. дипломирала на Математичком факултету у Београду, Јасна Марковић није одмах почела да ради у просвети. Неколико година радила је у компанији Цептер, а затим је основала и агенцију Златни пресек, за обуку у математици и рачунарству. Од 2001. године предаје, а 2012. долази у Лазаревачку гимназију. Годинама на најразличитије начине укључује нове технологије у наставу и рад са ученицима. У оквиру Маја месеца математике организује уређење зида на улазу у Лазаревачку гимназију. Њени ученици га осликавају по угледу на рад сликара Милије Белића, чији рад представља сусрет геометрије и уметности. Како би сакупили средства за осликавање, организују добротворни спортски турнир, такође уз помоћ математике.