Мај месец математике

Ал Хорeзми

Мухамед ибн Муса ал Хорезми највећи је математичар златног доба ислама. Живео је и радио у центру науке свог доба, у Кући мудрости у Багдаду, престоници Абасидског калифата. Због њега алгебру и алгоритам зовемо алгебром и алгоритмом, a декадни позициони нумерички систем, пореклом из Индије, зовемо „арапским цифрама“. Увео је револуцију у математику понудивши прво систематично решење квадратних једначина.

О његовом животу се зна јако мало. Историчари су на основу његовог имена закључили да је пореклом из Хорезма, велике оазе у сливу реке Аму Дарје, јужно од пустоши која је некада била Аралско језеро. Рођен је у другој половини 8. века, а умро средином 9. Док је у Европи владало „мрачно доба“, био је сведок врхунца исламске науке у Багдаду, месту плодног сусрета античке, арапске, персијске и индијске мисли. Написао је „Књигу о рачунању уз помоћ свођења и одузимања“, која ће се користити као математички уџбеник за решавање квадратних једначина све до ренесансе. Свођење је по Ал Хорезмију поступак у коме се негативна вредност са једне стране једначине претвара у позитивну вредност са друге. Звао га је „ал-гебр“ или „ал-џебр“, па је наслов Liber al- gebrae et almucabola, одакле се одомаћио израз „алгебра“. Док израз алгебра вуче корене из назива за математичку операцију, алгоритам је последица преводилачке грешке. У „Књизи о сабирању и одузимању уз помоћ индијских цифара“, описао је нумерички систем који се данас, због његовог утицаја, зове арапске цифре. Латински превод ове књиге био је познат само описно као „О индијским цифрама”, а име аутора је, уместо Ал Хорезми, било латинизовано Ал-горитми. „Ал-горитми, о индијским цифрама“ је временом постало „Рачунање уз помоћ индијских цифара“, а алгоритам је добио своје данашње значење. Мада је заслужан за ширење нумеричког система који је омогућио модерну математику, Ал Хорезми је своје најзначаније дело, „Књигу о рачунању уз помоћ свођења и одузимања“, написао без иједне бројке. Сваки проблем и свака операција су представљени описно, уз помоћ речи као што су корен, квадрат, вредност, једнако… Данас је због тога изузетно тешко и нечитко штиво, иако је током средњег века представљало право откровење: први пут математика није била само пуко решавање проблема, већ и принцип, или метод, којим се било који проблем и било које решење могу дефинисати.