Мај месец математике

30 дана

Манифестација је током протеклих 30 дана, од 27. априла до 28. маја, обухватила целу Србију.