Мај месец математике

120 новинара

Манифестацију је медијски пратило више од 120 новинара, који су у штампи објавили више од 140 текстова о Мају месецу математике, као и више од 50 радио и телевизијских прилога.